• Mentometer Bild

  Utbildningar

svende
Förändrar grunden - aktivera & interagera

I många klassrum står läraren och ett fåtal elever för i stort sett all kommunikation medan de flesta är passiva åhörare. Ett mentometersystem förändrar i grunden detta genom att alla elever aktiveras och interagerar samtidigt. Läraren kan ställa frågor som eleverna med hjälp av knappsatserna svarar på. De kan få ge sin åsikt i kontroversiella frågor inför en diskussion, besvara kunskapsfrågor, läxförhör och prov. All statistik på hur eleverna har svarat sparas och kan användas i efter för att dokumentera kunskapsutvecklingen. Om man önskar kan systemet även användas för automatiskt närvarokontroll och som underlag för betygssättning.

 

 • Öka din effektivitet som presentatör och lärare
 • Addera en ny dimension till övningarna för att hålla studenterna engagerade
 • Öka värdet av inlärningen genom att bekräfta insikter och resultat
 • Kombinera utlärning med kontinuerlig utvärdering av inlärningens effekter
 • Öka deltagande och förståelse
Genomförande av "peer discussion/instruction"
 1. Ställ fråga som kontrollerar konceptuell förståelse
 2. Ge tid för individuellt tänkande
 3. Frågan besvaras med mentometersystemet
 4. Svaren visas (utan att korrekt svar avslöjas)
 5. Studenteran får tillfälle att diskutera frågan i små grupper
 6. Frågan besvaras igen med mentometersystemet
 7. Svaren visas (inklusive det rätta alternativet)
 8. Läraren summerar och förklarar svaret