• Mentometer Bild

  Konferenser

svende
ADDERA EN NY DIMENSION TILL DITT NÄSTA MÖTE ...

Ett mentometersystem är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera kommunikationen mellan föredragshållare och åhörare. Genom interaktiva frågor och påstående i din presentation håller du publikens uppmärksamhet och intresse på topp, samtidigt som du har möjlighet att samla invärdefull information. Ett mentometersystem passar lika bra för det lilla mötet som på den stora konferensen.

 • Engagera deltagarna och involvera dem i presentationen
 • Ta reda på fakta innan du börjar och bekräfta förståelse innan du avslutarSamla information om deltagarnas åsikter, kunskap, vanor mm.
 • Samla data för rapportering och analyser
 • Segmentera data baserad på deltagarnas ålder, kön, utbildning, arbetsuppgifter etc.
 • Öka deltagande och förståelse
TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 • Ice-breakers: Öppna dagen med några lättsamma frågor och för att lära känna publiken lite bättre, göra dem komfortabla med systemet och ha kul!
 • Långa presentationer: Ärligt talat, långa PowerPoint-presentationer är tråkiga! Deltagarna kommer oundvikligen att tappa fokus efter 15-20 minuter. Undvik detta genom att lägga in mentometerfrågor relevanta för ämnet med jämna mellanrumn under presentationen. Publiken älskar det!
 • Falldiskussioner: Om du presenterar en fallstudie, fråga till exempel publiken vad de skulle rekommendera för behandling eller hur de skulle gå vidare med fallet.
 • Paneldiskussioner: Starta med lite frågor för att ge panelen möjlighet att få deltagarnas syn på ämnet så de kan fokusera på de aspekter som är intressantast ur publikens intresse
FÖRDELAR FÖR DIG SOM ARRANGÖR
 • Omedelbar feedback
 • Ärliga svar
 • Ökad uppmärksamhet och engagemang
 • Effektiv datainsamling
 • Resultat kan sparas för senare analys
FÖRDELAR FÖR DELTAGARNA
 • Alla får vara med och uttrycka sin åsikt
 • Ökat engagemang och intresse
 • Snabb återkoppling
 • Anonymitet
 • Ökad tillfredställelse