• Mentometer Bild

    Vi finns här för dig

svende

icon_support

Klicka här för att köra vårt online support verktyg

Vi hjälper dig

Har du frågor eller vill ha hjälp med att komma igång med ditt mentometersystem- kontakta oss direkt så hjälper vi dig. Du kan även titta på instruktionsfilmerna nedan som visar hur mentometersystemet används.

Instruktionsfilmer

Så här skapar du en enkel mentometerfråga

Så här skapar du en kunskapsfråga och kör en ”peer discussion/instruction”

Så här delar du upp åhörarna i grupper och analyserar svaren

Så här använder du ”quick poll” för blixtsnabba mentometeromröstningar

Så här installerar du mjukvaran och skaffar dig ett gratis mentometersystem

Så här kan du ”dela ut” webb-mentometerdosor till dina deltagare